Dozvoljena šetnja ljubimaca na 200 metara od kuće

83

Imajući u vidu potrebe građana, Vlada je donoseći nove mere odlučila da dozvoli izvođenje kućnih ljubimaca u šetnju svakoga dana u periodu od 20 do 21 čas.

Građani mogu izvesti svoje ljubimce u šetnju u maksimalnom trajanju od 20 minuta i najviše 200 metara od mesta svog prijavljenog prebivališta.

Te šetnje se ne smeju obavljati u grupama.