Veštačka intelligencija stvara svoj jezik

73
Veštačka inteligencija

Istraživači u Googleu su ostali zapanjeni kada su otkrili da je softver, koji je trebao da prevede tekst sa Korejskog na Japanski jezik, stvorio i svoj sopstveni.

Ovaj softver, baziran na veštačkoj inteligenciji, je uspeo da sam stvori više od hiljadu „svojih“ reči, zapravo ceo svoj jezik, i tako izbegne korišćenje engleskog u prevođenju.

Naučnici sada smatraju da će buduće verzije veštačke intelligencije biti u stanju da prevode sa jezika na jezik gotovo u realnom vremenu, te da će na taj način računari moći i da koriste stare jezike kojima se danas služi mali broj ljudi u svetu.

Ivan Trajković