Još osam pozitvnih u Centru za pružanje usluga lokalne socijalne zaštite

148

Rezultati PCR testiranja dela zaposlenih  koji su bili u kontaktu sa zaraženima i svih korisnika usluga Prihvatilišta za stara i napuštena lica, pri Centru za pružanje usluga lokalne zaštite, pokazali su da je kod još kod četiri korisnika i četiri zaposlena potvrđen korona virus.
Korisnici usluga su asimptomatični, ali će ipak biti hospitalizovani kako bi bili izmešteni iz kolektiva. U toku sutrašnjeg dana ponovo će biti urađena kompletna dezinfekcija prostorija, a testiraće se i svi zaposleni.
Podsećamo da se korona najpre pojavila kod dvoje zaposlenih i jedne korisnice, tako da je  do sada ukupno 11 zaraženih, šest zaposlenih i pet korisnika.