117 ljudi okrenulo SOS telefon za žrtve nasilja tokom vanrednog stanja

48

Od 15. marta do 6.maja na SOS telefon za žrtve nasilja u Vranju javilo je 117 ljudi. Ovaj telefon je i tokom vanrednog stanja, povodom pandemije COVID-19, bio dostupan 24 časa sata 7 dana u nedelji.

Žene koje su se javile informisane su o njihovim pravima i pružena im je psihosocijalna podrška. Broj SOS telefona u Vranju je 0800 001 017.