U maju 2019. godine nakon odrađenih specijalističkih pregleda otkrivena je retrocerebralna cista koja Aleksandru onemogućava da ima normalan socijalni život (prisutne su promene u ponašanju, agresivnost somnambulizam kao i strahovi).

Aleksandar nastavu prati po posebnom programu, ima česte promene raspoloženja, agresivnost prema vršnjacima, povlačenje u sebe, slabu komunikaciju i funkcioniše na ispod prosečnom nivou za svoj uzrast.