CESID istražuje zadovoljstvo građana

34


Jedinice lokalne samouprave sada mogu da izraze interesovanje za učešće u istraživanju zadovoljstva građana, koje sprovodi CeSID u okviru programa podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Reč je o javnom pozivu koji koji se odnosi na 99 lokalnih samouprava južno od Beograda, a istraživanje se najavljuje kao najobimnije do sada.

Ispituju se sve stvari koje su važne za lokalnu samoupravu, poverenje građana u institucije, zadovoljstvo radom organa lokalne samouprave i uopšte isporučivanjem usluga od strane gradova i opština prema građanima.

Gradovi i opštine mogu podneti prijave do 8.februara putem sledećeg linka.