Grad Vranje i formalno vlasnik Haremluka

72

Gradonačelnik dr Slobodan Milenković potpisao je sa ovlašćenim predstavnicima Republičke Direkcije za imovinu Ugovor o prenosu prava na nepokretnostima, bez naknade, u svojinu Grada Vranja, lime je grad i formalno postao vlasnik Haremluka.

Grad Vranje se prethodno, na osnovu odluke Gradskog veća i incijative gradonačelnika Milenkovića, obratio Direkciji dopisom radi prenosa bez naknade, u svojinu Grada, nepokretnosti koju čini zgrada Haremluka, radi korišćenja objekta u cilju promocije kulture. Potpisivanjem Ugovora, Grad Vranje je i formalno postao vlasnik zgrade Haremluka površine 311m2 i zemljišta ukupne površine 719m2.

Gradska većnica Zorica Jović rekla je da se radi o objektu od izuzetne istorijske važnosti, kao i da će buduća namena ovog prostora biti isključivo za sadržaje iz oblasti kulture i očuvanja običaja i tradicionalnih vrednosti Vranja i okoline.