IN MEMORIAM: Dragan Mitić

686

U četvrtak, 15. avgusta 2019. godine, u 61. godini života, posle kraće i iznenadne bolesti, u Vranju je preminuo poznati Vranjanac Dragan Mitić, šef računskog odseka Pravoslavne eparhije vranjske.

Dragan Mitić, rođen je u Vranjskoj Banji 06. jula 1958. godine. Završio je osnovnu i srednju školu u Vranju, a na Ekonomskom fakultetu u Prištini diplomirao je 1982. godine.

U svojoj radnoj karijeri obavlјao je poslove na raznim dužnostimna ekonomsko-finansijske struke i to: u Pamučnom kombinatu u Vranju, fabrici obuće „Koštana“ u Vranju i fabrici nameštaja „Simpo“ u Vranju.

Kao uspešan rukovodilac ostvario je ozbilјnu međunarodnu karijeru, pa je tako više godina bio direktor u fabrici obuće „Simod“ u Italiji, a nekoliko godina bio je direktor ove fabrike zadužen za proizvodnju za teritoriju jugoistočne Azije.

Po povratku u zemlјu, 1993. godine, radio je kao privatni preduzetnik a zatim je bio direktor preduzeća „Vodogradnja“ iz Vranja i zastupnik kompanija iz Češke za Srbiju, u Beogradu.

Zbog svoje revnosti, pobožnosti i stečenih hrišćanskih vrlina, bio je član Crkvenog odbora Crkvene Opštine Vranje, član Eparhijskog upravnog odbora i potpredsednik Eparhijskog Saveta Pravoslavne eparhije vranjske, i član Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske Pravoslavne Crkve.

Od 01. novembra 2013. godine radio je kao šef računskog Odseka i blagajnik  Eparhije vranjske.

Eparhija je saopštila da će opelo biti obavlјeno u nedelјu 18. avgusta 2019. godine, u podne u hramu Prepodobne Paraskeve na Šapranačkom groblјu u Vranju.