Modernizacija pruge Niš-Preševo-granica sa Makedonijom

198

Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) podržaće, sa ukupno 5,5 miliona evra bespovratnih sredstava, izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju obilazne pruge oko Niša, kao i modernizaciju pruge Niš-Preševo-granica sa Makedonijom, saopšteno je iz Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastructure.

Odluku o finansijskoj podršci pripremi tehničke dokumentacije za ova dva projekta,  Upravni odbor WBIF doneo je na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Od ukupnog iznosa, dva miliona evra odobreno je za izradu projekta za građevinsku dozvolu za jednokolosečnu obilaznu prugu oko Niša, kao dela modernizacije pruge na Koridoru 10 od Niša do Dimitrovgrada. Preostalih 3,5 miliona evra opredelјeno je za izradu idejnog projekta, sa studijom opravdanosti i studijom procene uticaja na životnu sredinu, za modernizaciju pruge na Koridoru 10, deonica Niš-Preševo-granica sa Makedonijom.