Nakon restauracije zasijala Borina kuća

104

Obnova muzej-kuće velikog pisca Bore Stankovića u Vranju je završena i uskoro će biti otvorena za posetioce. Borina kuća je „zasijala“, po završetku restauracije koja je obavljena nakon 50 godine, pošto je pretvorena u muzej.

Obnova Muzej kuće najpoznatijeg pisca iz Vranja finansirana je sredstvima Ministarstva kulture u okviru projekta „Gradovi u fokusu“ sa oko pet miliona dinara.
Novac za zamenu krova, koji nije predviđen projektom, izdvojila je lokalna samouprava.

Restauratorsko-konzervatorski posao je urađen u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša kako ne bi bila narušena autentičnost zdanja.
Kuća u kojoj se rodio i živeo Bora nalazi se u Baba Zlatinoj ulici i izgrađena je oko 1850. godine. Još za života Bore Stankovića kuća je prodata, ali je kasnije otkupljena i 1967. godine pretvorena u muzej.