Peta licenca za „Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje“

140

Javnoj ustanovi „Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje“ od strane resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izdata je licenca za pružanje usluge socijalne zaštite  Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici.

Sredinom septembra ove godine, ustanova je dobila i licence za pružanje usluga: Prihvatilište za odrasla i stara lica, Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa invaliditetom, Lični pratilac deteta i Pomoć u kući za odrasla i stara lica, tako da je praktično zaokružen  postupak licenciranja svih usluga socijalne zaštite koje pruža JU „Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje“.