Seoske ambulante dobijaju mini apoteke

111

Pri seoskim ambulantama uskoro će biti otvorene mini apoteke kako bi bila poboljšana dostupnost lekova stanovništvu u seoskim sredinama, jer prema rečima Aleksandra Stajića pomoćnika gradonačelnika zaduženog za zdravstvo dešava se da ljudi iz seoskih sredina često nisu u mogućnosti da dođu do najbližih apoteka.

Apoteke će biti otvorene pri zdravstvenim stanicama i ambulantama u Vlasu, Krivoj Feji, Vranjskoj Banji, Rataju, Ristovcu, Bareliću, Dubnici, Vrtogošu, Buštranju, Donjem Žapskom, Tibuždu, Moštanici i Korbevcu. Imamo ideju da pored svake ambulante postoji odeljenje gradske apoteke, koje će biti opremljeno svim potrebnim medikamentima  – pojašnjava Stajić.

Otvaranje apoteka pri Zdravstvenih stanica u seoskim sredinama, trebalo bi da olakša pružanje primarne zdravstvene zaštite, jer na ovaj način pacijent odmah po završenom pregledu može uzeti prepisani lek.