Uniformisani radnici Uslužnog centra

54

Radnici Gradske uprave koji rade u Uslužnom centru od danas su uniformisani, sve u cilju poboljšanja i unapređenja  poslovnog imidža svih službi i odeljenja.

Prema rečima načelnika Gradske uprave Dušana Aritonovića, poslovni izgled i poslovna komunikacija službenika jako su bitni za stvaranje opšte slike i utiska građana.

U tom smislu, na osnovu ugovora sa Jumkom, izrađene su službene uniforme za sve službenike Uslužnog centra, koji su sada jednoobrazno odeveni“, rekao je Aritonović, za zvanični gradski sajt.

On je dodao i da se u Uslužnom centru sada nalazi kutija za pritužbe, predloge, sugestije i pohvale, kao korak dalje u nastojanju da se uspostavi dvosmerna komunikacija sa građanima.