Veliki broj ljudi potražilo pomoć lekara tokom vikenda

79

Tokom vikenda pomoć lekara urgentne medicine potražilo je oko 350 pacijenata. U  Urgentnom centru obavljeno je  92 pregleda, dok je u Službi Hitne medicinske pomoći obavljeno 152 pregleda i 19 kućnih poseta.

Lekarima su se javljali srčani bolesnici, pacijenti sa hipertenzijom, bilo je pojava stomačnog virusa, ujedi krpelja, ujedi psa.

Pomoć lekara su tražilii pacijenti sa visokom temperature, povreda motornom testerom, više kolapsa na ulici usled velikih vrućina.