Vranje dobija Kreativno inovacioni centar (FOTO)

297

Vranje bi trebalo da usvajanjem petogodišnje Strategije razvoja kreativne industrije dobije savremeni Kretivno  inovacioni centar. Poznata je lokacija, a grad već razmišlja o načinu obezbeđivanja sredstava za njegovu izgradnju.

Zamenik gradonačelnika Vranja Nenad Antić koji je inicirao usvajanje dokumenta o razvoju kreativne industrije, koju za sada gotovo nema ni jedan grad u Sbiji, kaže da će se sa implementacijom krenuti odmah nakon što odbornici usvoje strategiju. Tada  će dokument stupiti na pravnu snagu i mogu se primenjivati predviđene mere i aktivnosti.

Mi već uveliko   pripremamo dokumentaciju za konkurs ministra bez porfelјa za tehnološli razvoj i inovacije kako bi dobijenim sredstvima izgradili Kreativno-inovacioni centar (KIC). Reč je ostvaranju stimulativnog okruženja u kojem bi mladi mogli da razvijaju preduzetnički i istraživački potencijal – objašnjava Antić.

KIC bi bio zapravo forma novog inovativnog pristupa u radu sa studentima i nadarenim učenicima, okruženje koje podstiče kreativno stvaralaštvo, razvoj ideja kroz timski rad, razvoj inovacija i preduzetničkog duha i poduhvata.

Takođe u pregovorima smo sa HELP-om da tokom marta meseca potpišemo Sporazum i predvidimo grantove za ravoj kreativnog preduzetništa kroz formiranje novih privrednih subjekata iz domena kreativnih industrija. Direktor HELP-a za Srbiju i njegovi saradnici su pročitali nacrt ovog dokumenta i oni su oduševlјeno prihvatili saradnju jer su prepoznali značaj ovog dokumenta za razvoj grada – dodaje AntiĆ.

Inače, u samom strateškom dokumentu se navodi da kreativne industrije u Vranju treba razvijati na šest stuba:

  • Informacione tehnologije;
  • Arhitektura, dizajn, likovna i primenjena umetnost;
  • Autentična kulturna baština;
  • Turizam;
  • Istorija i tradicija;
  • Dokumentarni i animirani film;

Dokumentom je predviđeno stvaranje institucionalnog okvira kao jednu od najvažnijih mera, a to znači formiranje Lokalnog Saveta za kreativne industrije i Kreativni klaster kao tela čiji je zadatak da koordinira aktivnosti i mere podrške ovom sektoru i deluje kao posrednik međuresornog povezivanja kulture sa privredom, turizmom, obrazovanjem, ekonomijom, kulturnom baštinom.