Vranjski Zdravstveni centar na korak do Senzorne sobe

529

Na Konkursu grada vranjski Zdravstveni centar aplicirao je projektom kojim je predviđeno otvaranje senzorne sobe u ovoj Zdravstvenoj ustanovi.

Realizacijom ovog projekta, ukoliko budu odobrena sredstva, omogući će se ugradnja senzorne sobe, rekonstrukcija pratećeg toaleta, nabavka neophodne opreme u samom Zdravstvenom centru, kao i obuka stručnjaka  za korišćenje pomenute opreme i što uspešniju terapiju dece sa senzornim poremećajima.

Zdravstveni centar Vranje će ugradnjom senzorne sobe ući u red mlaobrojnih zdravstvenih ustanova u zemlji koje imaju mogućnost da pruže ovu vrstu medicinske pomoći deci predškolskog uzrasta sa poremećajem senzorne integracije – kaže dr Ljiljana Antić direktorka Zdravstvenog centra.  

Senzorna soba podstiče i ohrabruje korisnike na prirodan odgovor iz okruženja. Terapija podseća na igru ali je svaka aktivnost pažljivo osmišljena i usmerena ka postizanju samoorganizacije deteta.

Ona predstavlja mesto gde osobe sa poremećajem senzorne integracije mogu da istraže i razviju svoje senzorne veštine, ali i relaksiraju se, oslobode stresa i napetosti.