Završena sanacija naprsllina u roku od 72 sata na delu autoputa kroz Grdeličku klisuru

52

Koridori Srbije obaveštavaju javnost da je u roku od 72 sata u potpunosti završena sanacija naprsilna na deonici Caričina Dolina – tunel Manajle. Izvođač „Integral Inženjering“ završio je sanaciju o svom trošku, jer je autoput u garantnom periodu.

Još jednom napominjemo da je deonica autoputa kroz Grdeličku klisuru u potpunosti bezbedna i sigurna za saobraćaj. Koridori Srbije zajedno sa Nadzornim organom pratiće kvalitet izvedenih radova na kompletnoj deonici i u slučaju pojave nedostataka u toku garantnog perioda, izdavaće hitne instrukcije Izvođaču za njihovo otklanjanje.

Sektor za komunikaciju i odnose s javnošću Koridora Srbije