Značaj kontinuiranog obrazovanja

50

Centar za društvene integracije je večeras u Skupštinskoj sali grada Vranja održao tribinu “Značaj kontinuiranog obrazovanja”, kojom je otpočeo projekat “Dodatna obrazovna podrška deci romske nacionalnosti”. 

Glavni cilj projekta je podrška deci romske nacionalnosti u obrazovanju, sticanje kvalitetnih znanja, veština i stavova koji su svima neophodni za  lično ostvarivanje i razvoj, sticanje i razvijanje osnovnih kompetencija u pogledu komunikacije na srpskom jeziku, matematičke pismenosti,  kompetencije učenja, međuljudske i građanske kompetencije i kompetencije kulturnog izražavanja.

Kroz ovaj program planiramo da animiramo I roditelje koji su najbitnija spona između škole I deteta. Kroz vaspitno – obrazovni rad u okviru radionica naš stručni Tim sačinjen od dva edukatora I sociologa će na kreativni način voditi decu do sticanja novih saznanja kaja će im pomoći da se uspešno I aktivno uključe u obrzovni sistem. U okviru programa radiće se na prevazilaženju tradicionalnih barijera kod roditelja. Na samom kraju projekta organizovaćemo manifestaciju na kojoj će biti pored ostalog prikazani I dečiji produkti – objasnila je Anita Stojanović, kordinator projekta.

Projekat ,,Dodatna obrazovna podrška deci romske nacionalnosti’’ se realizuje uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske u okviru programa Swiss PRO , a realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Radionice će se realizovati u prostorijama OŠ “Dositej Obradović”u Vranju.