Pun vagon ilegalnih migranata

Na prelazu Ristovac carinici su 4. januara 2020. godine u jednom od vagona teretnog voza, koji je iz Grčke, preko naše zemlјe saobraćao ka Slovačkoj, pronašli 12 ilegalnih migranata.

Dok je teretni voz stajao na koloseku radi graničnih formalnosti uočeno je da je na jednom od vagona oštećena carinska plomba, što je iniciralo njegov detalјan pregled. Kada je vagon natovaren kompjuterskim monitorima otvoren, u njemu je na naslaganim kutijama zatečeno 12 mlađih muškaraca, koji kod sebe nisu imali nikakva dokumenta.

Prema njihovim izjavama svi su iz Avganistana, a po završetku pregleda preuzela ih je policija u dalјu nadležnost.

Kako se Srbija nalazi na migrantskoj ruti i na njihovom putu do zemalјa Zapadne Evrope, carinski službenici su gotovo svakodnevno suočeni sa brojnim pokušajima ovih lјudi da se u tovarima robe ilegalno prebace preko granice. Tokom protekle godine u tom pokušaju osujećeno je gotovo 1.400 osoba.