Frenkiju nagrada “Tori Janković”u Kragujevcu

77


Na 12. filmskom festivalu KRAF (Kragujevački festival antiratnog, angažovanog i akademskog filma), nagradu “Tori Janković” za decentralizaciju filmske umetnosti u Srbiji dobio je Slađan Stojanović Frenki, koji je deveti dobitnik po redu.

Festival se održava 28. i 29. septembra. Slađan Stojanović je osnivač međunarodnog festivala dokumentarnog filma “Dokument”, koji se u Vranju održava od 2006. godine, autor je petnaestak dokumentarnih filmova i nagrađen na mnogim svetskim i domaćim festivalima.