„Izazovi vremena“ prof. dr Vlaste Stošića

315

Iz štampe je danas  izašla knjiga pod naslovom „Izazovi vremena“ prof. dr Vlaste Stošića, gde je autor izneo svoja zapažanja o životu, ljudima i izazovima vremena, navodeći čitaoce da prepoznaju one prave, neprolazne vrednosti.

U recenziji se navodi , da autor ipak čitaoca više uvodi u onu humanu stranu života, koja će mu pomoći da bolje savlada teškoće,  sa kojima se svakodnevno susreće, odnosno da sazna odakle je, gde je, kuda i kako treba da ide.

Profesor Stošić se odavno bavi književnim radom, objavio je 20 udžbenika, nekoliko monografija, više rasprava i studija, kao i drugih knjiga.

Knjiga je na formatu A5, ima 246 strana, a sadržaj je raspoređen u deset vrlo interesantnih poglavlja. Pisana slobodoumnim poimanjem stvari, pojava i događaja – kaže autor za VOM.

Vlasta Stošić, rodom je iz sela Donje Žapsko. Gimnaziju je završio u Vranju, a univerzitetsko obrazovanje stekao je u Rijeci, gde je završio fiziku. 1983. godine magistrirao je u Nišu, a zatim doktorirao na beogradskom univerziteta.

Uskoro će knjiga biti predstavljena Vranjancima na promociji.