Međunarodni konkurs za pesme na dijalektu

326

Udruženje za promociju kulture “Vranjskom kaldrmom” raspisalo je  konkurs za pesme na dijalektu, koje će biti štampane u zborniku pod nazivom “Ete takoj”.

Međunarodni pesnički poziv se odnosi  na pesme pisane na nekom od dijalekata srpskog, hrvatskog, crnogorskog, i bošnjačkog jezika, ćiriličnim ili latiničnim pismom.

Uslovima konkursa je predviđeno da se pošalju do 3 pesme na dijalektu.

Organizatori napominju da bi bilo dobro da se na ovaj konkurs jave ne samo afirmisani pesnici već i studenti, đaci i drugi  neafirmisani autori koji pisu na dijalektu.

U nastavku pogledajte tekst konkursa, koji važi od  danas do 1. maja ove godine.

USLOVI, NAČIN I ROKOVI PRIJAVE:

  • TEMA: Slobodna.
  • Šalju se do tri pesme sa svim znakovima đ, dž, č, ć, ž.
  • Pesme poslati na mail: [email protected]
  • Obavezno iznad pesme staviti IME I PREZIME, ULICA I BR. MESTO, BROJ POŠTE i BROJ  TELEFONA
  • U predmetu e- maila obavezno navesti ime i prezime i naslov jedne pesme
  • Pesme se mogu slati iako su već ranije objavljene na društvenoj mreži Fb
  • Pesme će biti štampane u knjizi “Ete takoj”.

Autori selektovani za Zbornik “Ete takoj”, na ime troškova štampe i pripreme knjige, te organizacionih troškova, participiraju iznos od 500,00 dinara ili 5evra /u cenu su uračunati i troškovi dostavljanja knjige autorima.