Poništeno glasanje na tri biračka mesta u Vranju

240
Foto:P.Mladenović

Gradska izborna komisija obradila je izborni materijal sa svih 106 biračkih mesta i na tri biračka mesta su poništili izbore.

Zbog bitnih povreda odredaba Zakona o lokalnim izborima, Komisija je poništila glasanje na biračkom mestu 52 u školi Strešak i biračkom mestu 62 u selu Sekirje i u Vranjskoj Banji, na biračkom mestu 20 u selu Duga Luka.