Akcija suzbijanja larvi komaraca

57

U četvrtak i petak, 13. i 14. avgusta, ukoliko se steknu neophodni meteorološki uslovi, preduzeće „Ekozaštita” d.o.o. iz Beograda, obaviće tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Grada Vranja, u periodu od 09 do 18.00 sati.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG. Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, u saradnji sa nadležnim službama lokalne samouprave.