Lokalna poreska administracija podseća na plaćanje poreza

51


Lokalna poreska administracija Gradske uprave  grada Vranja, obaveštava sve poreske obveznike da su dužni da do  15.08.2018. godine, plate treću akontaciju poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine po rešenju iz 2018.godine.

Redovnim i blagovremenim izmirenjem poreza, obveznici izbegavaju gužve prilikom plaćanja, kao i obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

Za sva sporna pitanja,poreski obveznik se može lično informisati u  Gradskoj upravi. U Odseku lokalne poreske administacije, putem telefona: 017/402-392 i 402-397 ili putem putem web aplikacije – Moj porez.