Od 1. jula počinje deratizacija

96

Od 1. do 11. jula  na teritoriji grada sprovodiće se sistematska deratizaciju, odnosno akcija suzbijanja štetnih glodara na teritoriji grada.

Sistematskom deratizacijom biće obuhvaćena gradska i seoska domaćinstva, zelene i javne popvršine, kao i rečne obale, odnosno kanali. Mole se građani da dok traje akcija omoguće nesmetan rad ekipama uz neophodno razumevanje i saradnju. Akcija sprovođenja sistematske deratizacije je besplatna, a sprovode je Zavod za javno zdravlje Vranje, „Visan“ DOO i Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD) „Visan“ iz Beograda.