Praznična dežurstva u Zdravstvenom centru

51

Zbog Dana državnosti u Zdravstvenom centru će 15., 16. i 17. februara raditi samo Dežurne službe u Domu zdravlja.

Dežurstva se organizuju u periodu od 7-19 časova i to:

– Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

– Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

– Služba za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta

– Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece

– Služba za kućno lečenje i negu i

– Stomatološka služba

Laboratorija u Domu zdravlјa Vranje će u vreme praznika raditi od 7-13 časova.

Služba hitne medicinske pomoći, radiće 24 časa, kao i ostalim danima.Opšta bolnica Vranje radiće prema sistemu dežurstava 24 časa.