Rad po sistemu dežurstva

90

Zbog predsojećih praznika  u vranjskom Domu zdravlja i Bolnici  organizovan je rad po sistemu dežurstva. Za vreme praznika 1.2. i 7. januara, radiće samo dežurne službe u Domu zdravlјa  od 7-19 časova, i to:

–              Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

–              Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

–              Služba za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta

–              Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece

–              Služba za kućno lečenje i negu i

–              Stomatološka služba

Služba hitne medicinske pomoći, za vreme praznika, radiće 24 časa, kao i ostalim danima.

U opštoj Bolnici Zdravstvenog centra Vranje za vreme praznika radiće se 24 sata, rad će biti organizovan po sistemu dežurstava. Urgentna medicina radiće u novom  Hirurškom bloku, pacijentima se skreće pažnja da je ulaz kod Hemofarma.