Rad u vreme praznika vranjskog JKP „Komrad“

42

Rad službi JKP „Komrad“ Vranje za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika:

  1. januar 2020. godina:

Iznošenje smeća će se nesmetano obavlјati kod svih stambenih blokova i firmi, kao i pražnjenje podzemnih kontejnera, jedino kod individualnih domaćinstva se neće iznositi otpad.

  1. januar 2020. godine:

Sve poslovne jedinice rade kao i svakog drugog radnog dana, iznošenje smeća će se obavlјati produženo kako bi se obuhvatila i domaćinstva kod kojih 1. januara nije pružena usluga.

  1. januar 2020. godine:

Iznošenje smeća će se nesmetano obavlјati kod svih stambenih blokova i firmi, kao i pražnjenje podzemnih kontejnera, jedino kod individualnih domaćinstva se neće iznositi otpad što će biti nadoknađeno sledećeg dana.

Poslovne jedinice Javna higijena i Pogrebna služba rade za vreme praznika kao i svakog drugog radnog dana, dok službe Zelenila, Deponija „Meteris“, Pijace, Dimničarska i služba u Vranjskoj Banji imaju dežurstva radnika i šefova.

Takođe, dežurno vozilo za sakuplјanje smeća radi svih dana praznika i može da pokupi sav otpad koji se bude generisao na javnim površinama 1.,2., i 7. januara od 10 do 17 sati.

Telefon 017/7421-180 na koji građani mogu da prijave neki problem u vezi bilo koje službe JKP „Komrad“ Vranje je otvoren 24 sata i za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika.