Tokom praznika u Zdravstvenom centru radiće se po sistemu dežurstva

39

Tokom predstojećih praznika 17, 18, 19. i 20. aprila kada su neradni dani u Zdravstveniom centru radiće se po sistemu dežurstva.

Za vreme praznika radiće samo dežurne službe u Domu zdravlja Vranje i to od 7 do 18 časova. To su Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, Dečji i Školski dispanzer, Medicina rada, Kućno lečenje i Stomatologija.

Služba hitne medicinske pomoći radiće 24 časa dnevno. COVID ambulanta u Antituberkoloznom dispanzeru (ATD) radiće za vreme praznika od 7 do 22 sata.

COVID ambulanta u Dečjem i Školskom dispanzeru radiće od 7 do 22 sata, a biće pripravni i od 22 do 7 ujutro.