Matura 2019 : Preventivna akcija policije – VIDEO

165

MUP Srbije pokrenuo je preventivnu akciju „Matura 2019“ , uoči predstojećih matusrkih večeri.

Kampanja ima za cilj smanjenje negativnih posledica prilikom proslava matura.
Cilj je da se skrene pažnja javnosti, pogotovo ciljnoj grupi koju predstavljaju svršeni srednjoškolci-maturanti, da na proslavama maturskih večeri ne izlažu sebe i druge opasnostima koje su uzrokovane upotrebom alkohola i narkotika.