Uslovi korišćenja

Dobrodošli na portal VOM

VOM vam omogućuje korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno dole navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge VOM portala. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava VOM-a i podložno je tužbi.

Autorska prava

VOM polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava (VOM, partneri, korisnici…) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ukoliko smatrate da je VOM povredio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Celokupan sadržaj na VOM-u ne sme da se plasira ili na bilo koji način koristiti bez dozvole VOM-a. Sadržaj portala može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Fotografije nije dozvoljeno preuzimati bez prethodne saglasnosti redakcije

Uz dobijenu saglasnost redakcije, moguće je dalje plasiranje teksta i fotografija uz obavezno linkovanje originalnog sadržaja u prvom pasusu teksta i na početku ili na kraju teksta (ukupno dva linka)

Linkovi ka drugim web stranicama

VOM se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca.

Sve sadržaje VOM portala koristite na vlastitu odgovornost i VOM se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

VOM ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

Zaštita privatnosti

Vranjski Online Magazin poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca sajta. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, VOM neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja pravila VOM-a.

Cookies

Cookie je mali fajl koji sajt postavlja na vaš kompjuter kako bi mogao da zapamti specifična podešavanja vaše sesije dok ste u poseti sajtu. Vaš kompjuter će deliti podatke samo sa sajtom koji ga je postavio i ni jedan drugi sajt mu ne može pristupiti. VOM može koristiti cookie-je za tehničke potrebe kako bi vam pružio bolju navigaciju kroz sajt ili vam omogućio da prilagodite korišćenje sajta svojim potrebama. Ukoliko ne želite da imate cookie-je na svom kompjuteru, možete isključiti ta podešavanja u svom browser-u. To, međutim, može imati uticaja na funkcionisanje VOM portala.

OBAVEZE KORISNIKA

Korisnicima VOM-a strogo je zabranjeno:

  • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način
  • obavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica
  • objavljivanje, slanje i razmenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
  • objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane
  • svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrži viruse ili slične kompjuterske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika

REGISTROVANI KORISNICI

Registrovanjem na VOM-u stičete mogućnost pisanja vlastitiog bloga u kategoriji “Reč po reč”. Samo registrovani korisnici VOM-a imaju pravo da pošalju sadržaj namenjen objavljivanju.

Registrovanjem na VOM-u korisnik je obavezan da prođe postupak registracije, unese istinite podatke, te odabere korisničko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. VOM ne može odgovarati za neovlašćeno korišćenje naloga, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

VOM zadržava pravo da ukine ili da uskrati mogućnost korišćenja korisničkog naloga i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

VOM ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog naloga ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan.

Komentari

Pozdravljamo slobodnu razmena mišljenja i ideja među našim čitaocima i nikada ne cenzurišemo komentare na osnovu političke, verske ili bilo koje druge pripadnosti. Posvećeni smo održavanju društveno angažovanog,  informativnog dijaloga uz oskazivanje međusobnog poštovanja i tolerancije.

Administratori koriste sistem predhodne moderacije komentara, a može se desiti da objavljeni sadržaj bude uklonjen ako se proceni da ipak nije primeren ili nakon validne i verodostojne predstavke dobijene od strane trećeg lica.

Na sajtu Vom.rs komentarisanje je besplatno, brzo, anonimno i bez cenzure, ali i dalje mora biti u skladu sa osnovnim pravilima komentarisanja, ili bolje rečeno – civilizovanog ponašanja.

Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav redakcije Vranjski Online Magazin, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav Korisnika. Isključivo ste odgovorni za sadržaj i autorska prava u okviru vašeg komentara, te Vranjski Online Magazin nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv redakcije Vranjskog Online Magazina, bićete u obavezi da stupite u postupak u svojstvu umešača na strani redakcije, da dostavite sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadite svaku vrstu štete koju Vranjski Online Magazin pretrpi zbog sadržaja vašeg komentara.

Potrebno je da se registrujete da biste ostavili komentar!

Molimo vas, prijavite zloupotrebu! Budite sigurni da naši moderatori stalno rade na brisanju neprikladnih komentara, ali slobodno nam pomozite u stvaranju bogatih i smislenih rasprava prijavljivanjem bilo kakvih komentara ili ponašanja u odeljcima komentara koje smatrate neprikladnim, a mi ćemo ga pregledati u najkraćem mogućem roku.

S druge strane, molimo vas, ne pokušavajte da nas obaveštavate neželjenim upozorenjima o zloupotrebama samo zato što vam se nije dopalo nečije mišljenje koje ni na koji način ne predstavlja zloupotrebu, agresiju, niti predstavlja pretnju ili mržnju. Cenimo vaša upozorenja čak i ako su ponekad pogrešna, ali pokušaji „botovanja“ i „spamovanja“ u cilju cenzurisanja drugih korisnika neće biti tolerisani.

Kako da prijavim uvredljiv komentar ili SPAM?

Jednostavno pošaljite imejl na admin@vom.rs i biće upozoreni naši moderatori koji će ponovo pažljivo pregledati komentar. Ostavljem komentara izričito ste saglasni sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta čiji su sastavni deo ova Pravila komentarisanja.

Redakcija VOM-a zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.

Kolumne:

Svi tekstovi objavljeni u rubrici “Reč po reč” predstavljaju stav autora i ne odražavaju stavove VOM-a. VOM ne odgovara za stavove iznete u ovoj rubrici. Autor kolumne može pisati u svom blogu sadržaj koji želi, bilo da se radi o tekstu, foto ili video materijalu. Autor kolumne može da komentariše tekstove drugih blogera, kao i da odgovara na komentare na svojim blogovima.

Neregistrovani korisnici ne mogu pisati svoje blogove i ne mogu da šalju komentare na tekstove registrovanih blogera. Zabranjeno je objavljivanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i međunarodne propise. Takođe, strogo je zabranjeno objavljivanje tekstova i komentara koji su uvredljivi, vulgarni, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način.

Nije dozvoljeno objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje član Bloga zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim osobama.

Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica. Na Blogu nije dozvoljeno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom; svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične štetne kompjuterske programe.

Administratori Bloga zadržavaju pravo da privremeno ili trajno isključe iz diskusije one članove koji se ne budu pridržavali navedenih pravila i uslova korišćenja Bloga.

Društvene mreže:

U skladu sa Uslovima korišćenja društvene mreže Fejsbuk (od 15. novembar 2013. godine) korisnici odgovaraju za sadržinu komentara koje ostavljaju na Fejsbuku.

Administratori zvanične Fejsbuk stranice VOM-a uklanjaju komentare za koje procene da su suprotni Uslovima korišćenja. Sporne komentare građani mogu prijaviti putem e-maila redakcija@vom.rs

Izmene uslova korišćenja

VOM zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku i neće biti odgovorne za moguće posledice proizašle iz takvih promena.