„Narodni univerzitet“ dobio akreditaciju za program za negu starih i nemoćnih lica

122

Javna ustanova Narodni univerzitet, dobila je od resornog ministarstva akreditaciju za program za negu starih i nemoćnih lica, čime je proširen  spisak akreditovanih programa za obuke odraslih.

Trebalo bi naglasiti da je potražnja na tržištu rada za kvalifikovanim stručnjacima tog obrazovnog profila velika. Oni mogu da se zaposle u svim medicinskim ustanovama, u kojima postoji odelјenje gerijatrije. Izuzev u okviru bolnica, lica sa diplomom za pomenuto zanimanje mogu da se zaposle i u specijalizovanim institucijama, kao što su starački domovi ili gerontološki centri –  kaže za VOM direktorka vranjskog Narodnog univerziteta.

Narodni univerzitet nakon dobijenih akreditacija za obrazovne programe iz građevinske, ugostitelјske i medicinske struke, nastavlјa sa akreditacijama i u oblasti pružanja ličnih usluga, nege i lepote  i ekonomske struke.