U Rataju akcija „Vojni lekar na selu“

166

Crveni krst će sutra u Zdravstvenoj stanici u selu Rataje sa medicinskom ekipom 4. Brigade kopnene vojske Republike Srbije Garnizona u Vranju i Centrom za prevenciju Zdravstvenog centra Vranje, realizovati akciju „Vojni lekar na selu“.

Medicinska ekipa Centra za prevenciju će vršiti besplatno merenje nivoa šećera iz kapilarne krvi i merenje krvnog pritiska, vojni lekar će vršiti preglede meštana uz delјenje lekova iz priručne vojne apoteke, dok će Crveni krst Vranje deliti odeću.