Vojni lekar pružio pomoć meštanima u selu Kriva Feja

70

Vojni lekari posetio je i pružio medicinsku pomoć meštanima u selu Kriva Feja. Tokom akcije pregledano je trideset i sedam stanovnika ovog planinskog kraja.

Oni su od lekara dobili potrebne lekove i savete za dalјe lečenje. Među pacijentima bilo je i zdravih osoba koje su došle na rutinski pregled.

Ovo je četrdeset i peti put, a osmi u 2018. godini, da lekari Četvrte brigade Kopnene vojske, a uz saradnju sa Crvenim krstom i Zdravstvenim centrom Vranje, obilaze teško pristupačna i veoma udalјena sela od lekara.

Akciju je organizovala kancelarija za civilno-vojnu saradnju Četvrte brigade Kopnene vojske u saradnji sa Crvenim krstom Vranje i Centrom za prevenciju Doma zdravlјa Vranje