Obaveštenje o radu Doma zdravlјa Vranje za vreme praznika

60

U skladu sa zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, Nova godina praznuje se 1. i 2. januara, pa su ova dva dana neradna.

Takođe, neradni dan je i prvi dan Božića, 7.januar.

Za vreme praznika, radiće samo dežurne službe u Domu zdravlјa Vranje, od 7-19 časova i to:

  • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih
  • Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
  • Služba za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta
  • Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece
  • Služba za kućno lečenje i negu
  • Stomatološka služba
  • Laboratorija Doma zdravlјa, radiće u prepodnevnoj smeni od 07 – 13h.

Služba Hitne medicinske pomoći, za vreme praznika, radiće 24 časa, kao i ostalim danima.