Na njivu u vreme zabrane samo uz odobrenje

70
traktor, rad na njivi

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite zasada od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (20:00 – 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja na mejl [email protected]

Zahtev se može podneti na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

Кako se navodi na sajtu Ministarstva poljoprivrede, u navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu koje će se kretati u periodu od 20 do 05 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva, lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere.

Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20 do 05 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Broj telefona putem kojeg se može podneti prijava u Pčinjskom okrugu je 0648818486 za Pčinjski okrug.