Potpisan Memorandum za unapređenje reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom

41
U Vranju je potpisan Memorandum o saradnji na unapređenju reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom i u uslovma pandemije virusom COVID 19.
Inicijatori ovog protokola o organizovanim preventivnim pregledima, u uslovima korona virusa, su Odbor za ljudska prava Vranje i Udurženje obolelih od multiple skelroze Vranje, u partnerstvu sa Organizacijom za podršku ženama sa invaliditetom …Iz Kruga Vojvodina
Memorandum su potpisali Odbor za ljudska prava Vranje, predstavnici lokalne samouprave grada Vranja, Zdravstvenog centra Vranje i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom grada Vranja.
Memorandum je rezultat potrebe da se unapredi reproduktivno zdravlje žena sa invaliditetom i ima za cilj uspostavljanje i definisanje saradnje između potpisnika u zajedničkim nastojanjima za unapređenjem položaja žena sa invaliditetom, sa ciljem da se učini veća dostupnost besplatnih preventivnih ginekoloških pregleda i pregleda dojki ženama sa invaliditetom u Vranju i korišćenje hidraulične stolice za ginekološke preglede žena sa invaliditetom.
Kreiranje Memoranduma je realizovano u okviru Projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava (sprovodi se u pet opština u Srbiji: Kragujevac, Raška, Temerin, Užice, Vranje), uz podršku Populacioni fond Ujedinjenih nacija UNFPA i uz bazičnu podršku Oak I Trag Fondacije za rad SOS Telefona Vranje.
Tim SOS telefona Vranje koordinira organizovani odlazak žena sa invaliditetom na preventivne ginekološke i pregelede dojke.