Dve potvrde za polazak u vrtić

139

Predškolska ustanova  “Naše dete” u Vranju počeće sa radom 11. maja u skladu sa odlukom kriznog štaba. Deca će moći u celodnevni boravak u svim vrtićima, ali su roditelji dužni da dostave dve potvrde.

Pošto će u vrtić moći samo deca zaposlenih roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika, koji nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja dece, pre polaska potrebno je dostaviti dve potvrde.

Prva se odnosi na zdravlje dece, tačnije nužna je potvrda lekara pedijatra o zdravstvenom stanju deteta ne starija od sedam dana i potvrda poslodavaca da roditelji moraju da obavljaju poslove u sedištu ili drugim poslovnim i organizacionim jedinicama poslodavaoca.