LAF dobija svoje prostorije

82

Zamenik gradonačelnika Nenad Antić održao je sastanak sa izabranim članovima Lokalnog antikorupcijskog foruma, na kojem su dogovoreni pravci i aktivnosti budućeg delovanja ovog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana.

Tom prilikom, zamenik gradonačelnika rekao je da će za potrebe delovanja LAF-a uskoro biti obezbeđene prostorije, koje će biti adekvatno tehnički i informatički opremljene. Takođe, dogovoreno je i da u koordinaciji sa predstavnicima Transparentnosti Srbije i Agencije za borbu protiv korupcije budu organizovane antikorupcijske obuke i seminari u cilju što bolje pripreme za obavljanje potrebnih aktivnosti ovog tela.

Očekujem da će LAF ostvariti dobre rezultate u borbi protiv korupcije u Vranju, s obzirom na stručnost i kompetentnost članova ovog tela i njihov integritet i da će biti postignut veći stepen transparentnosti i odgovornosti, ali i pojačana participacija građana u lokalnim političkim procesima – naglasio je zamenik gradonačelnika.

Na sprovedenom Konkusu za članove LAF-a izabrani su Milan Aleksić, Radoman Irić, Igor Momčilović, Marija Stojmenović i Bogosav Mitrović.