Obeležen Svetski dan hrane

58

U amfiteatru  Srednje polјoprivredno veterinarske škole „Stevan Sinđelić“u Vranju uz podršku Centra za prevenciju sa polivalentnom patronažom,Crvenog krsta Vranje,Zavoda za javno zdravlјe,svih osnovnih i srednjih škola  organizovana je  tribina pod sloganom„Pravilna ishrana –  dostupna i pristupačna svima. Na taj način je obeleđ 16.oktobar Svetski dan hrane.

Upriličen je i Bazar zdrave hrane, simbolično nazbvan „Za svet bez gladi“.

Svetski dan hrane  predstavlјa priliku da se ukaže ne samo na značaj pravilne ishrane kao jedne od najvažnijih preventivnih mera za očuvanje i unapređenje zdravlјa već i da se intenziviraju aktivnosti na postizanju cilјa održivog razvoja-smanjenje gladi u svetu – kaže dr Dragan Pešić načelnik Centra za prevenciju Doma zdravlja.

On dodaje da posebno zabrinjava činjenica da gojaznost u dečjem uzrastu i u periodu adolescencije za 3-5 puta povećava rizik za pojavu neke od masovnih hroničnih nezaraznih bolesti pre 65.godine života.