Počela vakcinacija protiv gripa

115

U Zdravstvenom centru Vranje počela je vakcinacija protiv gripa, građanima Vranja dostupno je 2200 doza vakcina na vakcinalnim punktovima u Domu zdravlјa gde će biti sprovođena imunizacija.

Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, predviđena je obavezna imunizacija lica koja su u posebnom  riziku od teških formi bolesti, komplikacija i smrtnog ishoda.

Ove kategorije čine trudnice i sva lica starija od šest meseci života sa hroničnim poremećajima plućnog sistema, hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema, metaboličkim poremećajima, bubrežnom disfunkcijom, hroničnim neurološkim poremećajima kao i primaoci transplantata.

Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima; kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama, kao i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Vakcinacija protiv gripa se sprovodi u cilјu redukovanja obolevanja i umiranja, kao i redukovanja prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji.