Novi zakon o pravima boraca

274

Ministar za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, prilikom današnje posete Vranju najavio je donošenje zakona o pravima boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata, koji bi trebalo da obuhvati sve dosadašnje zakone i podzakonske akte iz ove oblasti.

On je naglasio da je  najvažnije  da ti ljudi budu poštovani, da država sačuva i poveća njihova prava, a to će im omogućiti novi zakon.